افزایش فالور اینستاگرام به دو شکل واقعی و فیک قابل انجام است.

1) واقعی و ایرانی

2) فیک و ایرانی

 

فالور واقعی اینستاگرام به صورت موضوعی، منطقه ای(استان یا شهر)، ایمیل مشتریان، یک هشتگ خاص و یا یک پیج خاص انجام می شود. در روش موضوعی، یک موضوع خاص انتخاب می گردد و سپس فالورهای پیج های مرتبط با آن موضوع فالو می شوند. در روش منطقه ای ترکیبی از لوکیشن اینستاگرام و پیج های مرتبط با آن شهر یا استان مورد استفاده قرار می گیرند. روش ایمیل مشتریان که یکی از جدیدترین روش های جذب فالور در اینستاگرام است، لیستی از ایمیل توسط مشتری در اختیار تیم لایک استور قرار میگیرد و سپس همان لیست هدف فعالیت قرار خواهد گرفت. در برخی موارد نیاز است که پیج رقیب مورد توجه قرار گیرد که محور فعالیت در روش یک پیج خاص است.

 

افزایش 50 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : رایگان و تستی
خرید

افزایش 500 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :2 روز کاری 
قیمت : 5000 تومان
خرید

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

 

افزایش 2000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

 

افزایش 5000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

 

افزایش 10000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

 

 

 فالور فیک اینستاگرام

 

منظور از فالوور فیک، فالورهایی هستند که صرفا عدد فالور پیج اینستاگرامی شما را افزایش می دهند و فعالیت در پیج نخواهند داشت. استفاده از این فالورها در آغاز فعالیت پیج می تواند کمک کند، چرا که وقتی افراد به پیج شما مراجعه کرده و تعداد کمی فالور را مشاهده کنند، امکان فالو کردن پیج اینستاگرامی شما کاهش می یابد. فالور فیک فعالیت خاصی در پیج شما انجام نخواهد داد و صرفا عدد فالورهای شما را افزایش می دهد. 

 

افزایش 200 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 3000 تومان
خرید

افزایش 500 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 5000 تومان
خرید

افزایش 1000 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 8000 تومان
خرید

افزایش فالور در اینستاگرام نیاز به استراتژی دارد. یک استراتژی موفق در شبکه اجتماعی اینستاگرام، باید دارای چند مرحله از جمله مشخص بودن هدف از جذب فالور در اینستاگرام، نحوه جذب فالور، نوع فالوور اینستاگرام (موضوعی، مکان،)، نوع محتوا و پست ها، افزایش تعامل و در نهایت اندازه گیری است. در این مطلب به طور کامل همه بخش ها را بررسی و در هر بخش پیشنهادهایی را ارائه خواهیم کرد.

Image Borders

<img class="img-rounded" src="/image.jpg" />
Typography

 

<img class="img-circle" src="/image.jpg" />
Typography

 

<img class="img-polaroid" src="/image.jpg" />
Typography

Headings

This is Heading One (h1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Two (h2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Three (h3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

This is Heading Four (h4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Five (h5)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.


This is Heading Six (h6)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris convallis porta lacinia bibendum felis.

Numered blocks

<p class="jm-block"><span class="jm">01</span>Text goes here</p>

01Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

02Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

03Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

<p class="jm-block second"><span class="jm">a</span>Text goes here</p>

aLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

bLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

cLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis viverra leo sed turpis convallis sit amet condimentum diam vehicula. Morbi suscipit nisl odio, nec sodales tellus. Aenean quis sapien suscipit mauris.

Colored Blocks

<div class="alert">Text goes here</div>
<div class="alert alert-error">Text goes here</div>
<div class="alert alert-success">Text goes here</div>
<div class="alert alert-info">Text goes here</div>

Icon blocks

<p class="jm-badge" >Text goes here</p>

<p class="jm-calendar" >Text goes here</p>

<p class="jm-chat" >Text goes here</p>

<p class="jm-check" >Text goes here</p>

<p class="jm-cloud" >Text goes here</p>

<p class="jm-direction" >Text goes here</p>

<p class="jm-divide" >Text goes here</p>

<p class="jm-error" >Text goes here</p>

<p class="jm-fire" >Text goes here</p>

<p class="jm-flag" >Text goes here</p>

<p class="jm-heart" >Text goes here</p>

<p class="jm-home" >Text goes here</p>

<p class="jm-info" >Text goes here</p>

<p class="jm-list" >Text goes here</p>

<p class="jm-mail" >Text goes here</p>

<p class="jm-people" >Text goes here</p>

<p class="jm-star" >Text goes here</p>

<p class="jm-stat" >Text goes here</p>

Blockquote

<blockquote>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
<small>John Doe</small>
</blockquote>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

John Doe
<blockquote class="pull-right">
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
<small>John Doe</small>
</blockquote>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

John Doe

Unordered lists

<ul>
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ul class="jm-color-list">
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ul class="jm-light-list">
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ul class="jm-custom-list">
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ul class="jm-custom-list green">
<-- list goes here -->
</ul>
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  • Duis tincidunt nunc sit amet ipsum

Ordered lists

<ol>
<-- list goes here -->
</ol>
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ol class="jm-roman">
<-- list goes here -->
</ol>
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
<ol class="jm-alpha">
<-- list goes here -->
</ol>
 1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
 3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
  2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   1. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   2. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum
   3. Duis tincidunt nunc sit amet ipsum

Read More Button

<p class="readmore"><a class="btn" href="#">Read more</a></p>

Read more

IcoMoon Font

<span class="icon-joomla">&nbsp</span>
.icon-joomla
.icon-chevron-up
.icon-uparrow
.icon-arrow-up
.icon-chevron-right
.icon-rightarrow
.icon-arrow-right
.icon-chevron-down
.icon-downarrow
.icon-arrow-down
.icon-chevron-left
.icon-leftarrow
.icon-arrow-left
.icon-arrow-first
.icon-arrow-last
.icon-arrow-up-2
.icon-arrow-right-2
.icon-arrow-down-2
.icon-arrow-left-2
.icon-arrow-up-3
.icon-arrow-right-3
.icon-arrow-down-3
.icon-arrow-left-3
.icon-menu-2
.icon-arrow-up-4
.icon-arrow-right-4
.icon-arrow-down-4
.icon-arrow-left-4
.icon-share
.icon-redo
.icon-undo
.icon-forward-2
.icon-backward-2
.icon-reply
.icon-unblock
.icon-refresh
.icon-redo-2
.icon-undo-2
.icon-move
.icon-expand
.icon-contract
.icon-expand-2
.icon-contract-2
.icon-play
.icon-pause
.icon-stop
.icon-previous
.icon-backward
.icon-next
.icon-forward
.icon-first
.icon-last
.icon-play-circle
.icon-pause-circle
.icon-stop-circle
.icon-backward-circle
.icon-forward-circle
.icon-loop
.icon-shuffle
.icon-search
.icon-zoom-in
.icon-zoom-out
.icon-apply
.icon-edit
.icon-pencil
.icon-pencil-2
.icon-brush
.icon-save-new
.icon-plus-2
.icon-ban-circle
.icon-minus-sign
.icon-minus-2
.icon-delete
.icon-remove
.icon-cancel-2
.icon-publish
.icon-save
.icon-ok
.icon-checkmark
.icon-new
.icon-plus
.icon-plus-circle
.icon-minus
.icon-not-ok
.icon-minus-circle
.icon-unpublish
.icon-cancel
.icon-cancel-circle
.icon-checkmark-2
.icon-checkmark-circle
.icon-info
.icon-info-2
.icon-info-circle
.icon-question
.icon-question-sign
.icon-help
.icon-question-2
.icon-question-circle
.icon-notification
.icon-notification-2
.icon-notification-circle
.icon-pending
.icon-warning
.icon-warning-2
.icon-warning-circle
.icon-checkbox-unchecked
.icon-checkin
.icon-checkbox
.icon-checkbox-checked
.icon-checkbox-partial
.icon-square
.icon-radio-unchecked
.icon-radio-checked
.icon-circle
.icon-signup
.icon-grid
.icon-grid-view
.icon-grid-2
.icon-grid-view-2
.icon-menu
.icon-list
.icon-list-view
.icon-list-2
.icon-menu-3
.icon-folder-open
.icon-folder
.icon-folder-close
.icon-folder-2
.icon-folder-plus
.icon-folder-minus
.icon-folder-3
.icon-folder-plus-2
.icon-folder-remove
.icon-file
.icon-file-2
.icon-file-add
.icon-file-plus
.icon-file-remove
.icon-file-minus
.icon-file-check
.icon-file-remove
.icon-save-copy
.icon-copy
.icon-stack
.icon-tree
.icon-tree-2
.icon-paragraph-left
.icon-paragraph-center
.icon-paragraph-right
.icon-paragraph-justify
.icon-screen
.icon-tablet
.icon-mobile
.icon-box-add
.icon-box-remove
.icon-download
.icon-upload
.icon-home
.icon-home-2
.icon-out-2
.icon-new-tab
.icon-out-3
.icon-new-tab-2
.icon-link
.icon-picture
.icon-image
.icon-pictures
.icon-images
.icon-palette
.icon-color-palette
.icon-camera
.icon-camera-2
.icon-video
.icon-play-2
.icon-video-2
.icon-youtube
.icon-music
.icon-user
.icon-users
.icon-vcard
.icon-address
.icon-share-alt
.icon-out
.icon-enter
.icon-exit
.icon-comment
.icon-comments
.icon-comments-2
.icon-quote
.icon-quotes-left
.icon-quote-2
.icon-quotes-right
.icon-quote-3
.icon-bubble-quote
.icon-phone
.icon-phone-2
.icon-envelope
.icon-mail
.icon-envelope-opened
.icon-mail-2
.icon-unarchive
.icon-drawer
.icon-archive
.icon-drawer-2
.icon-briefcase
.icon-tag
.icon-tag-2
.icon-tags
.icon-tags-2
.icon-options
.icon-cog
.icon-cogs
.icon-screwdriver
.icon-tools
.icon-wrench
.icon-equalizer
.icon-dashboard
.icon-switch
.icon-filter
.icon-purge
.icon-trash
.icon-checkedout
.icon-lock
.icon-locked
.icon-unlock
.icon-key
.icon-support
.icon-database
.icon-scissors
.icon-health
.icon-wand
.icon-eye-open
.icon-eye
.icon-eye-close
.icon-eye-blocked
.icon-eye-2
.icon-clock
.icon-compass
.icon-broadcast
.icon-connection
.icon-wifi
.icon-book
.icon-lightning
.icon-flash
.icon-print
.icon-printer
.icon-feed
.icon-calendar
.icon-calendar-2
.icon-calendar-3
.icon-pie
.icon-bars
.icon-chart
.icon-power-cord
.icon-cube
.icon-puzzle
.icon-attachment
.icon-paperclip
.icon-flag-2
.icon-lamp
.icon-pin
.icon-pushpin
.icon-location
.icon-shield
.icon-flag
.icon-flag-3
.icon-bookmark
.icon-bookmark-2
.icon-heart
.icon-heart-2
.icon-thumbs-up
.icon-thumbs-down
.icon-unfeatured
.icon-asterisk
.icon-star-empty
.icon-star-2
.icon-featured
.icon-default
.icon-star
.icon-smiley
.icon-smiley-happy
.icon-smiley-2
.icon-smiley-happy-2
.icon-smiley-sad
.icon-smiley-sad-2
.icon-smiley-neutral
.icon-smiley-neutral-2
.icon-cart
.icon-basket
.icon-credit
.icon-credit-2

Top Contact Module

<ul class="jm-contact-icons">
<li class="jm-direction"><img src="/images/modules/direction.png" alt="Direction" /><a title="Contact" href="#">Peterborough, UK</a></li>
<li class="jm-email"><img src="/images/modules/email.png" alt="Email" /><a title="Contact" href="#">Email</a></li>
<li class="jm-phone"><img src="/images/modules/phone.png" alt="Phone" /><a title="Contact" href="#">+44 7837 383 484</a></li>
</ul>

Color Boxes

<p style="margin: 0;">
<a class="jm-color-box1 text-center" href="#">
<span class="jm-icon-title">
TIME MACHINE
</span>
<span class="jm-icon-image">&nbsp;</span>
<span class="jm-icon-desc">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</span>
</a>
</p>

TIME MACHINE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

<p style="margin: 0;">
<a class="jm-color-box2 text-center" href="#">
<span class="jm-icon-title">
ANALYTICS
</span>
<span class="jm-icon-image">&nbsp;</span>
<span class="jm-icon-desc">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</span>
</a>
</p>

ANALYTICS Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

<p style="margin: 0;">
<a class="jm-color-box3 text-center" href="#">
<span class="jm-icon-title">
WORLDWIDE SERVICE
</span>
<span class="jm-icon-image">&nbsp;</span>
<span class="jm-icon-desc">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</span>
</a>
</p>

WORLDWIDE SERVICE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Just Few Words Module

<div class="pull-left visible-desktop">
<img class="jm-image-margin" src="/images/modules/custom1.jpg" alt="Custom" />
</div>
<div class="jm-table">
<h3 class="jm-title" style="margin-bottom: 20px;">JUST FEW WORDS</h3>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.</p>
<ul class="jm-custom-list">
<li>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud</li>
<li>Exercitation ullamco laboris nisi</li>
<li>Ut aliquip ex ea commodo consequat.</li>
<li>Duis aute irure dolor in reprehenderit</li>
</ul>
<p class="readmore text-right"><a class="btn" href="#">read more</a></p>
</div>
Custom

JUST FEW WORDS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

 • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
 • Exercitation ullamco laboris nisi
 • Ut aliquip ex ea commodo consequat.
 • Duis aute irure dolor in reprehenderit

read more

Social Module

<div class="jm-socials">
<a class="facebook" href="#">&nbsp;</a>
<a class="googleplus" href="#">&nbsp;</a>
<a class="twitter" href="#">&nbsp;</a>
<a class="linkedin" href="#">&nbsp;</a>
<a class="skype" href="#">&nbsp;</a>
<a class="vimeo" href="#">&nbsp;</a>
</div>