افزایش فالوور اینستاگرام به دو شکل واقعی و فیک قابل انجام است.

1) واقعی و ایرانی

2) فیک و ایرانی

 

فالوور واقعی اینستاگرام به صورت موضوعی، منطقه ای(استان یا شهر)، ایمیل مشتریان، یک هشتگ خاص و یا یک پیج خاص انجام می شود. در روش موضوعی، یک موضوع خاص انتخاب می گردد و سپس فالورهای پیج های مرتبط با آن موضوع فالو می شوند. در روش منطقه ای ترکیبی از لوکیشن اینستاگرام و پیج های مرتبط با آن شهر یا استان مورد استفاده قرار می گیرند. روش ایمیل مشتریان که یکی از جدیدترین روش های جذب فالور در اینستاگرام است، لیستی از ایمیل توسط مشتری در اختیار تیم لایک استور قرار میگیرد و سپس همان لیست هدف فعالیت قرار خواهد گرفت. در برخی موارد نیاز است که پیج رقیب مورد توجه قرار گیرد که محور فعالیت در روش یک پیج خاص است.

 


 

 مشاوره تلگرامی مشاوره تلگرامی رایگان در زمینه انتخاب فالور های واقعی و ایرانی: https://t.me/DigitalStoreirann

 

 

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام کیفیت معمولی 

در این روش فیلتر خاصی بر روی فالورها انجام نخواهد شد و دارای کیفیت متوسط است.


مدت زمان انجام :3 روز کاری 
قیمت : 30 هزار تومان
پرداخت آنلاین

مشاوره رایگان تلگرامی :https://t.me/DigitalStoreirann

 

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام بر اساس جنسیت فالوور اینستاگرام جنسیت

فالور اینستاگرام بر اساس جنسیت در این روش امکان پذیر است. بطور مثال میتوان گفت فالورها فقط زن (مونث) یا مرد باشند. این نوع فالوور اینستاگرام  برای کسب و کارهایی که دارای سرویس برای یک جنسیت خاص هستند بسیار مناسب است.


مدت زمان انجام :4 روز کاری 
قیمت : 70 هزار تومان
پرداخت آنلاین


مشاوره رایگان تلگرامی : https://t.me/DigitalStoreirann

 

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام بر اساس مکان و لوکیشن فالور اینستاگرام بر اساس لوکیشن

اگر دارای کسب و کار در یک شهر و یا یک استان خاص هستید، این نوع فالوور اینستاگرام برای شما بسیار مناسب است. در این روش شهر مورد نظر درخواست می شود و سپس افرادی از آن شهر یا استان به صورت واقعی به فالورهای شما اضافه خواهند شد.


مدت زمان انجام :4 روز کاری 
قیمت : 60 هزار تومان
پرداخت آنلاین


مشاوره رایگان تلگرامی : https://t.me/DigitalStoreirann

 

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام بر اساس موضوع فالوور اینستاگرام بر اساس موضوع

یکی از بهترین روش های افزایش فالوور اینستاگرام، بر اساس موضوع است. بطور مثال اگر کسب و کار شما مرتبط به پزشکی است ما فالورهای مرتبط و یا علاقمند به این موضوع برای شما فراهم خواهیم کرد.


مدت زمان انجام :3 روز کاری 
قیمت : 50 هزار تومان
پرداخت آنلاین


مشاوره رایگان تلگرامی : https://t.me/DigitalStoreirann

 

افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام با کیفیت بسیار عالی s6

در این روش از افزایش فالوور اینستاگرام، فیلتر های خاصی از جمله اینکه کاربر عکس داشته باشد، دارای پروفایل خصوصی باشد، پست داشته باشد و ... در نظر گرفته می شود.


مدت زمان انجام :5 روز کاری 
قیمت : 60 هزار تومان
پرداخت آنلاین


مشاوره رایگان تلگرامی : https://t.me/DigitalStoreirann

 

 افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام بر اساس هشتگ افزایش فالوور اینستاگرام بر اساس هشتگ

از قابلیت ها ویژه اینستاگرام افزایش فالوور اینستاگرام بر اساس علاقمند به یک یا چند هشتگ خاص است. 


مدت زمان انجام :3 روز کاری 
قیمت : 50 هزار تومان
پرداخت آنلاین


مشاوره رایگان تلگرامی : https://t.me/DigitalStoreirann

 

 

 افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام بر اساس پیج رقیب 

در این روش فالوورهای یک یا چند پیج اینستاگرامی برای دریافت فالوور در نظر گرفته خواهد شد. این پیج ها می توانند پیج مرتبط به  رقیب شما باشد.


مدت زمان انجام :3 روز کاری 
قیمت : 40 هزار تومان
پرداخت آنلاین


مشاوره رایگان تلگرامی : https://t.me/DigitalStoreirann

 

 

 افزایش 1000 فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام بر اساس ایمیل فالور اینستاگرام بر اساس ایمیل

اگر دارای مجموعه لیست های ایمیل از جمله لیست مشتریان خود هستید، این امکان فراهم است که فالورها بر اساس ایمیل جذب شوند. 


مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 80 هزار تومان
پرداخت آنلاین


مشاوره رایگان تلگرامی : https://t.me/DigitalStoreirann

 

 

 فالور فیک اینستاگرام

 

منظور از فالوور فیک، فالورهایی هستند که صرفا عدد فالور پیج اینستاگرامی شما را افزایش می دهند و فعالیت در پیج نخواهند داشت. استفاده از این فالورها در آغاز فعالیت پیج می تواند کمک کند، چرا که وقتی افراد به پیج شما مراجعه کرده و تعداد کمی فالور را مشاهده کنند، امکان فالو کردن پیج اینستاگرامی شما کاهش می یابد. فالور فیک فعالیت خاصی در پیج شما انجام نخواهد داد و صرفا عدد فالورهای شما را افزایش می دهد. 

 

افزایش 250 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 4000 تومان
پرداخت آنلاین

افزایش 500 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 7000 تومان
پرداخت آنلاین

افزایش 1000 فالور فیک اینستاگرام
مدت زمان انجام :1 روز کاری 
قیمت : 12000 تومان
پرداخت آنلاین